Мова сайту :

Ua Ru En
logo
ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ: удовлетворенность деятельностью, первоочередные задания

ВЛАДА і ОПОЗИЦІЯ: задоволеність діяльністю, першочергові завдання

Дата публікації: 26.05.2010 Роздрукувати Повна версія

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКІВ У ВЛАДІ

В цілому діяльністю політиків у владі опитані задоволені більше, ніж діяльністю політиків в опозиції.

Так, 41% опитаних задоволені діяльністю Президента В.Януковича, не задоволені – 21%, вважають, що поки зарано давати оцінки – 32%.

36% задоволені діяльністю Прем’єр-міністра М.Азарова, не задоволені – 24%, вважають, що поки зарано давати оцінки –32%.

Як Прем’єр, так і Президент найвищі оцінки отримали на Півдні та Донбасі, а також Сході України. Відповідно це передусім прихильники Партії регіонів, КПУ, а також Сильної України С.Тігіпка та Блоку Литвина.

42% задоволені діяльністю Віце-прем’єр-міністра С.Тігіпка, не задоволені – 15%, вважають, що поки зарано давати оцінки – 29%. Географія підтримки його діяльності більш-менш рівна, крім Заходу, де його діяльністю задоволені лише 27%. Найбільше підтримують діяльність Віце-прем’єр-міністра прихильники Сильної України, Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

Як бачимо усі троє - В.Янукович, С.Тігіпко та М.Азаров - мають позитивний баланс підтримки. С.Тігіпко єдиний політик, який має позитивний баланс підтримки в усіх регіонах. Варто звернути увагу, що близько третини опитаних вважають, що ще зарано давати оцінки цим політикам. Зокрема, діяльність В.Януковича і М.Азарова поки що ніяк не оцінили близько чверті прихильників Партії регіонів. Як і 29% прихильників Сильної України поки що жодним чином не оцінили діяльність С.Тігіпка у владі.

Це з одного боку свідчить про певний «прихований» кредит довіри і потенціал росту позитивних оцінок, а з іншого – якщо політики не проявлять себе відповідним чином на ввірених їм посадах уже за кілька місяців  може відбутися ріст негативних оцінок.

Діяльністю В.Литвина на посаді Голови ВРУ задоволені 31%, не задоволені – 38%, вважають, що поки зарано давати оцінки – 15%. 10% опитаних взагалі не бачать діяльності В.Литвина. Діяльністю спікера передусім задоволені на Півдні та Донбасі. Крім власне прихильників Блоку Литвина, його діяльність позитивно оцінили прихильники Партії регіонів та КПУ.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКІВ У ОПОЗИЦІЇ

Діяльність Ю.Тимошенко позитивно оцінили 18%, негативно – 54%, вважають, що зарано давати оцінки – 11%

Діяльністю А.Яценюка в опозиції задоволені 19%, незадоволені – 40%, вважають, що поки зарано давати оцінки – 16%.

Діяльністю В.Ющенка в опозиції задоволені лише 3%, незадоволені – 66%, і тільки 7% вважають, що поки зарано давати оцінки його діяльності.

Разом з тим, 11% опитаних вважають, що діяльності Ю.Тимошенко в опозиції взагалі не видно. Таких оцінок щодо  А.Яценюка – 16%, а щодо В.Ющенка – 19%.

Найбільше діяльністю Ю.Тимошенко і А.Яценюка задоволені в Центрі, на Півночі і Заході з перевагою на користь лідера БЮТ. Разом з тим, діяльність А.Яценюка більш позитивно оцінили у Південно-Східних регіонах.

Варто наголосити, що Ю.Тимошенко має позитивний баланс підтримки лише серед прихильників БЮТ при тому, що 8% з них негативно оцінили її діяльність в опозиції, 17% вважають, що поки зарано давати оцінки і ще 5% - взагалі не бачать жодної діяльності.

А.Яценюк має позитивний баланс підтримки, крім власне прихильників Фронту змін, і серед прихильників Блоку Литвина та Нашої України. Крім того, прихильники БЮТ краще оцінили діяльність А.Яценюка в опозиції, ніж прихильники Фронту змін оцінили діяльність Ю.Тимошенко.

Разом з тим 7% прихильників Фронту змін негативно оцінили діяльність А.Яценюка в опозиції, 22% вважають, що поки зарано давати оцінки і ще 10% - взагалі не бачать жодної діяльності.

В.Ющенко не має позитивного балансу підтримки навіть серед прихильників Нашої України - лише 18% з них задоволені його діями в опозиції і 19% - незадоволені. Третина прихильників Нашої України, Свободи і Фронту змін не бачать жодної діяльності В.Ющенка в опозиції.

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВЛАДИ

Рейтинг першочергових завдань для влади очолюють боротьба з безробіттям (51%),  підвищення заробітних плат (49%) та пенсій (40%), а також зменшення рівня корупції (38%).

Окрім того, близько третини бачать серед ключових завдань влади: стабілізацію цін, забезпечення стабільності гривні, підвищення рівня охорони здоров’я та підтримку сільського господарства. Близько чверті – підтримку промисловості,  доступне житло для громадян.

Кожен шостий вимагає від влади забезпечити контроль за державним апаратом, підтримати малий і середній бізнес, не допустити розколу країни і покращити відносини з Росією.

Кожен десятий – підвищити рівень освіти в країні та реформувати ЖКГ.

Лише близько 7% опитаних бачать серед першочергових завдань влади надання російській мові статус другої державної, 5% - переведення армії на професійну основу, 4% - продовження євроінтеграційного курсу країни.

Варто наголосити на окремих демографічних особливостях відповідей респондентів.

Так, боротьба з безробіттям та ріст заробітних плат є ключовими пріоритетами для влади в усіх регіонах.

Боротьба з корупцією особливо актуальна для Заходу та Півночі.

Стабілізація цін більше актуальна для Донбасу, а стабілізація гривні – для Заходу.

Підвищити рівень охорони здоров’я найбільше вимагають на Півночі, Півдні  та Донбасі. Доступне житло вимагають на Заході, Півночі і Сході.

Підтримка розвитку промисловості особливий пріоритет для Донбасу. Реформа ЖКГ - Донбасу, Сходу і Півночі.

Російська мова як державна є серед особливих пріоритетів влади лише для мешканців Півдня (як і покращення стосунків з Росією), тоді як для Заходу – недопущення розколу країни.

Молодь серед ключових пріоритетів влади виділяє: боротьбу з безробіттям та корупцією, ріст зарплат, підтримку малого і середнього бізнесу, доступне житло і підвищення рівня освіти.

Більш старші респонденти, особливо пенсійного віку, серед пріоритетів влади бачать: ріст пенсій, підвищення рівня охорони здоров’я, покращення стосунків з Росією.

Цікаво, що пенсіонери наголошують на необхідності стабілізації цін на першочергові товари і послуги, молодь – на стабілізації гривні.

Респонденти з більш високим рівнем освіти наголошують на необхідності: зменшення корупції, підтримки малого і середнього бізнесу, забезпечення доступності житла, реформування податкового законодавства.

Ріст пенсій серед пріоритетів для найменш освічених громадян.

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОПОЗИЦІЇ

Першочерговими завданнями для опозиції більшість бачить забезпечення контролю виконання владою обіцянок (46%), недопущення погіршення рівня добробуту громадян (43%), забезпечення контролю використання владою бюджетних коштів (40%) та викриття фактів корупції у новій владі (38%).

Також, близько чверті опитаних серед пріоритетних завдань опозиції бачать недопущення розколу країни, майже кожен п’ятий – відстоювання свободи слова, майже кожен десятий – захист бізнесу від тиску влади, захист української мови як єдиної державної та протидію узурпації влади.

До 10% опитаних серед таких завдань виділили об’єднання опозиції для ефективнішої протидії владі, збереження власних політичних команд та забезпечення ширших прав для опозиції.

Лише 6% опитаних серед головних завдань для опозиції відзначили захист євроінтеграційного курсу країни та протидію можливому згортанню демократії.

Різні форми протесту опозиції (акції, дострокові вибори, імпічмент) знайшли підтримку тільки 3% опитаних.

Варто також наголосити на окремих демографічних особливостях відповідей респондентів.

Так, контроль виконання владою своїх обіцянок бачать серед головних завдань опозиції мешканці Заходу, Півночі, Півдня і Донбасу.

Мешканці Сходу серед головних завдань опозиції бачать недопущення погіршення рівня добробуту громадян.

Мешканці Півночі і Сходу серед пріоритетів діяльності опозиції виділяють також контроль використання владою бюджетних коштів та викриття фактів корупції у владі.

Захист української мови як єдиної державної серед ключових пріоритетів опозиції бачать на Заході. Крім того, тут виділяють недопущення розколу країни та відстоювання свободи слова.

Добиватися ширших прав для опозиції найбільше радять на Півночі, а захищати євроінтеграційний курс країни та протидіяти згортанню демократії – на Заході.

Майже кожен десятий мешканець Центру радить опозиції об’єднатися для ефективнішої протидії владі.

Найбільше невизначених щодо завдань для опозиції виявилось на Донбасі (23%), найменше – на Заході (6%).

Аналіз відповідей респондентів дає підстави стверджувати, що люди, виходячи з власних проблем і відчуттів, ставлять фактично ідентичні завдання як владі, так і опозиції.

Якщо серед ключових завдань для влади респонденти виділили боротьбу з безробіттям та підвищення заробітних плат і пенсій, то для опозиції – забезпечення контролю виконання владою обіцянок і недопущення погіршення рівня добробуту громадян.

Якщо від влади люди вимагають зменшити рівень корупції, то від опозиції – забезпечити контроль використання владою бюджетних коштів та викривати факти корупції у новій владі.

Якщо владі респонденти радять підтримати малий і середній бізнес, то опозиції – захистити бізнес від тиску влади і т.д.

Таким чином, більшість респондентів бачать роль влади і опозиції в країні як взаємопов’язаних інституцій, які підвищують ефективність діяльності один одного і у випадку виконання своїх функцій забезпечують головні на сьогодні пріоритети громадян: РОБОТА і ДОБРОБУТ.

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3%, для значень близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8%. Терміни проведення дослідження: 16-24 квітня 2010 р.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська
Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь
Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська
Донбас: Донецька, Луганська

Інші дослідження: